Z historie

Technické údaje, přístavby

3.9. 1978
- zahájení provozu MŠ
- 3 pavilony: 1. třída, 2. třída, hospodářský pavilon

1.9. 1991
- původní stavba, na pokyn OÚ ukončily do MŠ docházku děti z okolních obcí
- MŠ jednotřídní
- ze 2. třídy MŠ - 1. třída MŠ
- hospodářský pavilon beze změn

červenec, srpen 1993
- 1. přístavba - na místě bazénu přistavěn čtvrtý, přízemní pavilon

1.9.1993
- MŠ - 1 třída celodenní
- 1 třída polodenní ( dopoledne v nové přístavbě - družiny pouze výchovné práce s předškoláky - šatna, obědy, spánek vše v 1. třídě MŠ )

září 1994
- pavilon družiny zhodnocen OHS jako nevyhovující pro provoz MŠ - vypsání konkurzu na nové řešení přístavby

šk. rok 1994/95
- MŠ jednotřídní s výjimkou počtu dětí nad kapacitu

červen 1995 ÷ listopad 1995
2.přístavba:
- nad 1. třídou MŠ nástavba
- bývalá spojovací chodba rozšířena na halu
- přístavba jídelna
- MŠ přišla o letní sklady - náhradou postavena dřevěná montovaná chata na školní zahradě
v době přístavby provoz MŠ v pavilonu ZŠ z r. 1993

září 1995
- MŠ dvě třídy
- 1. třída celodenní (2 učitelky)
- 2. třída 8.00 - 14.00 (1 učitelka)

od listopadu 1995 MŠ v původních prostorách z r. 1978

od září 1996 naplněny obě třídy MŠ - nástup čtvrté učitelky

léto 2003 - 3. přístavba
od září 2003 MŠ 3 třídy:
- 2 třídy celodenní
- 1 třída polodenní německá - nástup páté učitelky

Mateřská škola - ředitelky:

Ludmila Kasandrová - šk. r. 1978 - 1992 2x mateřská dovolená, zastupovala:
Anna Broumová - šk. r. 1980 - 1981
Miluška Veselá - šk. r. 1983 - 1985

Oldřiška Ribolová - šk. r. 1992 - 1994
Urbanová Lenka - šk. r. 1994 - v září 2001 nástup na MD, zastupuje:
Bláhová Magdalena - šk. r. 2001 - 2002 ( do přechodu pod ZŠ v říjnu 2002 )