Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Organizace posledního dne školního roku 2016/2017 a prvního dne školního roku 2017/2018 a provoz MŠ o prázdninách

Poslední den školy: pátek 30.6. 2017

8,00 – 8,45 Ve třídách – hodnocení a vydání vysvědčení
8,45 – 8,55 Řazení tříd před školou
9,00 – 9,30 Slavnostní ceremoniál zakončení školního roku (projevy p. starosty a p. ředitele, pasování budoucích páťáků a loučení se současnými páťáky)
Cca v 10,00 Oběd

Školní družina bude otevřena od oběda do 14,00 h.

Žádáme rodiče, aby dětem na poslední den školy napsali lísteček s pokyny pro třídní učitelku či vychovatelku, kdy a jak mohou odcházet domů.

První den školy: pondělí 4.9. 2017

Ranní družina bude v provozu od 7,30
8,00 – 8,20 Slavnostní zahájení nového školního roku (projevy, zpěv, ceremoniál uvedení prvňáčků do školy)
8,20 – 8,45 Ve třídách
Cca v 10,00 Oběd

Odpolední družina do 16,00

Provoz MŠ v červenci: 3.7. a 4.7. a 7.7. a 10.7.-21.7.
MŠ uzavřena v období: od 24.7. do 18.8.
Provoz MŠ v srpnu: od 21.8.

 

postheadericon Doplnění ŠD - los

 

Informace k doplnění ŠD na rok 2017/2018 – losování si můžete prohlédnout zde.

 

 

postheadericon Informace k přihlášce do ŠD

 

Informace k podávání přihlášek do ŠD na příští školní rok, více info zde

 

 

postheadericon Sběrová akce papír

Ve čtvrtek 25.5. a v pátek 26.5. 2017 se v naší škole uskuteční poslední „sběrová akce – starý papír“ v tomto školním roce. U školy bude již od středy večer přistaven kontejner. Papír nemusí být tříděný, pouze by bylo dobré - pro lepší manipulaci – aby byl svázaný. Nabízíme Vám tímto možnost škole pomoci a současně se zbavit doma přebytečného starého papíru. Pokud ponesou balík do školy děti, bylo by dobré jim dát lísteček s přibližnou hmotností (pro lepší evidenci). Samozřejmě, že do kontejneru můžete, během uvedených dnů, donést i veškerý další netříděný papír. Sběrovou akci zajišťuje sběrna „Novák“ na Palackého nám. v ČB. Tam také můžete sběr odvézt i mimo určené dny a nahlásit ho na naši školu. ŘŠ

 

postheadericon Focení žáků ZŠ

Připomínáme Vám, že v pátek 26.5. 2017 od 8,00 proběhne závěrečné focení žáků ZŠ. Předpokládá se, že každý žák odebere společnou fotku třídy. Dále má možnost si vzít také společnou fotku žáků a učitelů celé školy, ale nemusí. Žáci si mohou po domluvě s rodiči a vyučujícími vytvářet i skupinky, nicméně tam je vždy třeba, aby si fotku odebral každý žák ve skupině – jiná varianta není možná, tak dobře své děti poučte! Dále se mohou žáci nechat vyfotit jako jednotlivci, zde je minimální odběr 3ks fotografií (pro babičku, dědu, apod.)

 

postheadericon Mezinárodní den dětí

 

Mezinárodní den dětí na Borku se uskuteční ve středu 31.5. od 15,00 na tréninkovém hřišti (v případě špatného počasí v KD). Pozvánka a program zde!

 

 

postheadericon Výsledky zápisu do MŠ pro rok 2017/18

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2017÷2018 si můžete prohlédnout zde

 

 

postheadericon Informativní schůzka s rodiči budoucích žáků 1. třídy (2017/2018)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informativní schůzka k nástupu Vašich dětí do 1. třídy ve školním roce 2017/2018 se uskuteční ve středu 17.5. 2017 od 15,45 v učebně 1. třídy. Na schůzce budete informováni, co budou děti potřebovat, kolik budete platit za pomůcky a další organizační záležitosti.
Schůzku povede budoucí třídní učitelka – Mgr. J. Šonková.
Vaše účast je žádoucí!

Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)

 

postheadericon Certifikované testování žáků 5. tříd - 2017

V tomto školním roce byla naše škola ČŠI opět vybrána k provedení testování žáků 5. ročníku. Žáci budou testováni v ČJ, M a v oblasti Člověk a jeho svět. Vzhledem k náročné organizaci a dalším školním aktivitám jsem rozhodl o konání testování ve dnech: středa 10.5. pátek 12.5., úterý 16.5. a pátek 19.5. 2017 Moc Vás prosíme, abyste případné absence žáků 5. třídy v těchto dnech omezili. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se otestovat žáka v případě absence i v jiné termínu. Samotné testování je pro státní školy (a tou my jsme) povinné, ale věřím, že samotné testy – i vzhledem k elektronické variantě – budou pro žáky spíše zajímavou zkušeností a budou je bavit. Pro školu pak výstupy z testování budou zajímavé z hlediska porovnání se s ostatními školami. Cvach (ŘŠ)

 

postheadericon Vážení rodiče páťáků!

 

Dnes se na mě na ředitelské poradě na KÚ obrátil ředitel ZŠ Kubatova (Mgr. Kocián) s prosbou, že Vám mohu tlumočit informaci, že by byli schopni přijmout cca asi 10 našich dětí do 6. třídy. Slíbil jsem mu, že Vám tuto informaci předám. Informoval jsem dnes jak děti, tak třídní uč.

Pro žáky s bydlištěm na Borku je sice spádovou školou ZŠ Nerudova, ale to neznamená, že jí musíte využít, to pouze znamená, že ta Vás musí vzít. Vy si však můžete zvolit i jinou školu, a pokud ta má volnou kapacitu, máte šanci i tam.
Pro bližší informace prosím kontaktujte přímo zmíněnou školu, zde je web: www.zskucb.cz/zakladni-skola

Přeji Vám hodně zdaru při výběru vhodné školy!
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)