Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Upravení počtu žáků ve ŠD na rok 2016/2017

 

Rozhodnutí ředitele o přijetí některých žáků 5. ročníku do ŠD ve šk. roce 2016/2017, včetně vysvětlení, najdete zde

 

 

postheadericon Přeplnění ŠD!!!

Vážení rodiče žáků budoucích 4. a 5. tříd!
Obracím se na Vás s velkou žádostí o přehodnocení Vaší žádosti o umístění Vašeho syna (dcery) do školní družiny ve školním roce 2016/2017. Kapacita jednotlivých oddělení ŠD je 30 žáků a celková tedy 90 dětí. Tato kapacita vždy dostačovala, a proto jsme také nikdy nestanovovali žádná kritéria pro přijetí do ŠD. V současné době je počet přihlášek do ŠD na šk. rok 16/17 na stavu 98 dětí, což nelze! Další navyšování kapacity ŠD však již není možné (hygienicky, prostorově, personálně). V celé škole máme 106 žáků a zcela logicky dostávají přednost žáci od 1. do 3. třídy. Teprve při nenaplnění kapacity je možné ŠD doplnit čtvrťáky nebo dokonce páťáky. Předpokládá se, že žáci 5. ročníku, kteří už pak za rok budou muset samostatně cestovat do ČB na gymnázia i jiné školy, jsou schopni již odpoledne být sami doma a dojít si pak třeba i z domova na kroužek. Myslím, že této samostatnosti jsou jistě schopni i žáci 4. tříd, i zde Vás moc prosím o zamyšlení, zda opravdu ŠD nutně potřebujete! Na umístění do ŠD není právní nárok. Ve městě většina škol umožňuje pobyt ve ŠD žákům pouze do 3. ročníků! V případě, že nedojde z Vaší strany k přehodnocení, budu nucen rozhodnout o nepřijetí některých žáků 5. třídy.
Děkuji Vám za pochopení!
Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)

 

postheadericon Organizace posledního dne školního roku 2015/2016 a prvního dne školního roku 2016/2017 a provoz MŠ o prázdninách

 

Poslední den školy: čtvrtek 30.6. 2016

8,00 – 8,45 Ve třídách – hodnocení a vydání vysvědčení
8,45 – 8,55 Řazení tříd před školou
9,00 – 9,30 Slavnostní ceremoniál zakončení školního roku (projevy p. starosty a p. ředitele, pasování budoucích páťáků a loučení se současnými páťáky)
Cca v 10,00 Oběd

Školní družina bude otevřena od oběda do 14,00 h.

Žádáme rodiče, aby dětem na poslední den školy napsali lísteček s pokyny pro třídní učitelku či vychovatelku, kdy a jak mohou odcházet domů.

První den školy: čtvrtek 1.9. 2016

Ranní družina bude v provozu od 7,30
8,00 – 8,20 Slavnostní zahájení nového školního roku (projevy, zpěv, ceremoniál uvedení prvňáčků do školy)
8,20 – 8,45 Ve třídách
Cca v 10,00 Oběd

Odpolední družina do 16,00

Provoz MŠ v červenci: 1.7. a 4.7. a 7.7.-8.7. a 11.7.-15.7.
MŠ uzavřena v období: od 18.7. do 19.8.
Provoz MŠ v srpnu: od 22.8.

 

 

postheadericon Žákovský fotbalový turnaj


Ve středu 8.6. se uskutečnil fotbalový turnaj „O pohár starosty Borku 2016“, na kterém se, kromě našich dvou školních týmů, účastnily ještě školy z Vráta, Boršova, Štěpánovic, Nedabyle a Sv. Jána n/Malší. V této těžké konkurenci se školní „A“ tým Borku dostal až do finále, ve kterém porazil druhého finalistu – školní tým Hrdějovic. Získali jsme tak podruhé za sebou pohár pro vítěze! Rovněž „B“ tým Borku bojoval statečně, a i když uzavíral výsledkovou listinu, tak samotný výkon hráčů byl jistě příslibem.

Velký dík při organizaci turnaje také patří p. starostovi a všem z OÚ za zajištění hřiště, občerstvení a cen a také tatínkům za pomoc při organizaci (Leština, Viktora, Farka).

 

 

postheadericon Focení žáků ZŠ

Připomínáme Vám, že v pátek 10.6. 2016 od 8,00 proběhne závěrečné focení žáků ZŠ. Předpokládá se, že každý žák odebere společnou fotku třídy (35,-Kč). Dále má možnost si vzít také společnou fotku žáků a učitelů celé školy, ale nemusí (35,-Kč). Žáci si mohou po domluvě s rodiči a vyučujícími vytvářet i skupinky (25,-Kč), nicméně tam je vždy třeba, aby si fotku odebral každý žák ve skupině – jiná varianta není možná, tak dobře své děti poučte! Dále se mohou žáci nechat vyfotit jako jednotlivci (25,-Kč), zde je minimální odběr 3ks fotografií (pro babičku, dědu, apod.)

 

postheadericon Změna výše úplaty za ŠD

 

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu výše úplaty za školní družinu pro školní rok 2016/2017. Bližší informace zde.

 

 

postheadericon Mezinárodní den dětí

 

Mezinárodní den dětí na Borku se uskuteční ve čtvrtek 2.6. od 15,00 na tréninkovém hřišti (v případě špatného počasí v KD). Pozvánka a program zde!

 

 

postheadericon Den seniorů


Učitelé a žáci naší školy zvou babičky a dědečky na tradiční „Den seniorů“, který se uskuteční v pondělí 30.5. 2016 od 8,00h.

ALE POZOR!!! Tentokráte se s Vámi sejdeme v 8,00 v kulturním sále obce Borek (Pražská 20)!!!

Moc se na Vás těšíme!

 

 

postheadericon Sběrová akce

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve čtvrtek a pátek (26. a 27.5. 2016) se v naší škole uskuteční poslední „sběrová akce – starý papír“ v tomto školním roce.
(U školy bude již od středy podvečer přistaven kontejner.)
!!!Papír nemusí být tříděný!!!
(pouze by bylo dobré - pro lepší manipulaci – aby byl svázaný)

Nabízím Vám tímto možnost škole pomoci a současně se zbavit doma přebytečného starého papíru. Pokud ponesou balík do školy děti, bylo by dobré jim dát lísteček s přibližnou hmotností (pro lepší evidenci). Samozřejmě, že do kontejneru můžete, během uvedených dnů, donést i veškerý další netříděný papír.

Sběrovou akci zajišťuje sběrna „Novák“ na Palackého nám. v ČB. Tam také můžete sběr odvézt i mimo určené dny a nahlásit ho na naši školu.

ŘŠ

 

 

postheadericon Jarní tradice, zvyky a řemesla – projekt přeshraniční spolupráce škol (Borek/Arbesbach)

Název projektu: Jarní tradice, zvyky a řemesla – projekt přeshraniční spolupráce škol (Borek/Arbesbach)

Grantový program: Podpora práce s dětmi a mládeží (V RÁMCI GRANTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 2016)

Opatření č. 6: mezinárodní spolupráce

Den realizace: 4.5. 2016

Místo: Borek – Vodňany

Projekt spolupráce obou škol je vždy koncipován v podobě vzdělávacího programu, který se většinou zaměřuje na tradice, zvyky a řemesla regionu. Ve školním roce 2015/2016 jsme přivítali naše partnery z Arbesbachu u nás na Borku. Stěžejní část vzdělávacího programu pak proběhla v MEVPISu ve Vodňanech (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod). Toto unikátní středisko je součástí Fakulty rybářství a ochrany vod JU v ČB. Program pro žáky z obou zemí byl tentokráte tematicky zaměřen na obor lidské činnosti, který má v našem regionu hluboké historické kořeny.

Dopolední část programu u nás ve škole byla ve znamení tradice rybníkářství a rybolovu u nás. Žáci z ČR i Rakouska byli seznámeni s nejznámějšími rybníky a rybami. Ve společném výtvarném tvoření pak vznikl fiktivní vodní tok plný rozmanitých ryb. Část této řeky jsme si vyvěsili ve škole, druhou část si odvezli rakouští žáci sebou do jejich školy. (foto zde)

Děti měly, při výtvarném a tematicky zaměřeném tvoření, možnost ve skupinkách komunikovat s rakouskými přáteli, vyměňovat si poznatky, dojmy a zkušenosti.

Odpolední program byl realizován v MEVPISu v nedalekých Vodňanech. Zde byli žáci rozděleni na dvě skupiny, které se v průběhu odpoledne ve svých aktivitách vystřídaly.

Jedna skupina dětí navštívila výzkumné pracoviště rybářské fakulty, kde měla možnost sledovat v akváriích vývojová stádia různých druhů raků a ryb. Žáci si zde také prohlédli sádky a byli seznámeni s problematikou chovu ryb, včetně veškeré péče o tyto živočichy. (foto zde)

Druhá skupina žáků absolvovala interaktivní část programu v samotném vzdělávacím středisku MEVPIS. Zde žáci pracovali ve čtyřech skupinách a na stanovištích. Stanoviště vzdělávacího programu byla realizována takto (foto zde):

1) Poznávání vodních živočichů

Zde žáci viděli nejprve plastické modely vodních tvorů (ryby, obojživelníci a plazi) a po poradě ve skupině jim měli na pracovních listech přiřadit správné názvy. Názvy živočichů byly uvedeny jak v ČJ, tak v NJ. Součástí tohoto stanoviště bylo i pozorování planktonu pod el. mikroskopem.

2) Výlov rybníku

Zde byli žáci stručně seznámeni s historií rybolovu u nás. Žáci si vyzkoušeli trpělivost při lovu dřevěných modelů ryb. Po té měli možnost si vyzkoušet sestavit různé modely ryb (puzzle).

3) Pokusy s vodou

Na tomto stanovišti měli žáci možnost se seznámit s různými vlastnostmi vody. Vyzkoušeli si různé pokusy týkající se hustoty, průzračnosti i dalších vlastností vody. Důležitou součástí zde byl i aspekt na ekologii a ochranu vody, vodních toků apod.

4) Raci

Poslední stanoviště seznámilo podrobně žáky s těmito vzácnými vodními živočichy. Součástí byla i možnost si raky tzv. „osahat“. Odvážnější žáci si tedy mohli volně se pohybující raky vzít na dlaň, či si na ně alespoň šáhnout. Dozvěděli se nejen mnoho zajímavého ohledně různých druhů, ale i spoustu zajímavostí ze života těchto indikátorů čistoty vod.

V závěru vzdělávacího programu se obě velké skupiny českých i rakouských dětí opět spojily. Vzhledem k tomu, že úspěšně splnily zadané úkoly, dostala každá skupinka dětí půlku slepé mapy. Po jejím spojení však díky „vodnímu kouzlu“ (postříkání mapy) děti zjistily, že je pro ně v areálu střediska uschován „rybí“ poklad. Po krátkém pátrání v exteriéru byl dětmi objeven.

Vzdělávací program znamenal velký přínos pro představy a zkušenosti dětí. Žáci se interaktivní cestou měli možnost seznámit s problematikou ryb, rybolovu, rybníkářství i ochrany vod. Dále mohli při společných aktivitách s rakouskými žáky plně rozvíjet komunikativní kompetence v německém i anglickém jazyce. (foto zde)

 

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Květen 2016 20:44)