Návrat žáků 3. – 5. ročníků ZŠ k 30.11. 2020

Vážení rodiče,

dnes na tiskové konferenci stanovili ministři školství a zdravotnictví termín návratu ostatních tříd 1. st. ZŠ na pondělí 30.11. 2020. A to v případě, že se nějak výrazně nezmění epid. situace.

Nečekal jsem na pokyny, a připravil nouzový rozvrh a režim. Počítal jsem s variantou dřívější, a odmítám stanovisko MŠMT, že se potřebujeme připravit. Už jsme připraveni. Nicméně termín musíme dodržet.

Samotný režim chodu školy jsem Vám představil v minulém sdělení, a pokud nebudou nějak zpřísněny, nebo naopak rozvolněny podmínky, tak bude platit, akorát až od 30.11.!

Samotný nouzový rozvrh je „nouzový“ jen z hlediska jiných časů výuky. Z hlediska počtu hodin a předmětů se jedná o „normální“ rozvrh. Najdete ho v sekci „Základní škola“.

Sledujte web školy, pro případ změn!

Děkuji, Cvach (ŘŠ)