Předpokládaný režim školy po návratu ostatních tříd

Vážení rodiče, 

v očekávání návratu i dalších tříd už chystáme nouzový rozvrh. Pokud totiž budou platit současná opatření pro oblast školství, budeme stále povinni držet žáky jednotlivých tříd co nejvíce od sebe. Nemáme více vchodů pro ZŠ. A musíme oddělit i děti v šatně. 

Proto budeme muset přistoupit k časovým posunům v začátku výuky, podobně jako na jaře. Rozvrh ale bude mít plný počet výukových hodin.  

Nástin časů Vám předkládám s dostatečným předstihem, abyste měli představu pro organizaci Vašeho pracovního režimu. (Předpokládaný režim výuky - zde)

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)