MATEMATICKÝ KLOKÁNEK A CVRČEK 2020 A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ČŠI       

Vážení rodiče,

v loňském školním roce se na jaře nekonala celorepubliková matematická soutěž „Klokan“.

Její náhrada bude nyní v říjnu. Tedy jinými slovy, v tomto školním roce bude Klokan na podzim /jako náhrada za jaro 2020/, a na jaře 2021 bude regulérní ročník.

Říjnového „Klokana“ se zúčastní 3. – 5. třída, tedy pouze tři ročníky, protože budou plnit úkoly jakoby o rok nižší, odpovídající jaru. Tedy 3.a 4. třída (loni 2. a 3.) bude plnit Cvrčka, a 5. třída (loni 4.) bude plnit Klokánka.

Termín jsme stanovili na pátek 23.10. 2020. Soutěži budeme věnovat 1. a 2. vyučovací
hodinu
, kdy jsou žáci více koncentrováni. Věříme, že pro žáky bude účast
v soutěži, jako každý rok, zajímavou zkušeností. Výsledky žáků jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou při výuce matematiky.

Moc Vás prosíme, aby byli žáci v pondělí ve škole včas, a nenarušovali pozdním
příchodem organizaci soutěže.

Na jaře pak proběhne Klokan 2021, kterého se zúčastní 2. – 4. třída, a už v kategoriích pro příslušný ročník. Domnívám se, že možnost porovnat výsledky našich žáků s ostatními v ČR je přínosem.

V květnu 2020 budou dále žáci 5. ročníku testování Českou školní inspekcí (el. formou).

Žáci budou testováni z ČJ, AJ, M, INF a Člověk a jeho svět. O podrobnostech budete včas informováni. Testování je pro žáky plnící povinnou školní docházku ze zákona povinné.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)