Vážení rodiče dětí a žáků v MŠ a ŠD!

Od tohoto školního roku již nelze, podle nové legislativy, mít souběh MŠ a ŠD. Jedná se o ty žáky, kteří chodili brzy ráno do ŠD do prostor MŠ. Ti již budou od 1.3. docházet do I. oddělení ŠD (hlavní družina) v prvním patře školy. Rovněž nebudou žáci odpoledne odváděni v některých dnech do MŠ, ale družina bude kompletně v provozu ve svých prostorech. Totéž platí o MŠ, provoz bude stejný jako doposud, ale nebudou tam děti ze školy. Přesto, že to z hlediska provozu i ekonomiky není úplně ideální, požadují to po nás kontrolní orgány. Pro Vás to ale neznamená žádnou obtíž, spíš zvýšení kvality služeb. Považoval jsem však za důležité Vám toto sdělit a vysvětlit.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)