Sběrová akce papír

Vážení rodiče a přátelé školy,
ve čtvrtek a pátek (20.2. a 21.2. 2020) se uskuteční
druhá „sběrová akce – starý papír“ v tomto školním roce.
Papír nemusí být tříděný! Pouze by bylo dobré - pro lepší manipulaci –
aby byl svázaný!
Nabízím Vám tímto možnost škole pomoci, a současně se zbavit doma
přebytečného starého papíru. Pokud ponesou balík do školy děti, bylo by
dobré jim dát lísteček s přibližnou hmotností (pro lepší evidenci).
Samozřejmě, že do kontejneru můžete, během uvedených dnů, donést i
veškerý další netříděný papír.

Pokud nestihnete během konání sběrové akce (vždy 2 dny) dovézt papír do
kontejneru nebo pokud budete mít kdykoli hodně papíru, kterého se chcete
zbavit – nemusíte vždy čekat na naši sběrovou akci.
Papír je možno kdykoli odvézt do sběrny – J. Plachty 8 v ČB (na
Palackého náměstí, křižovatka ulic J. Plachty a Fr. Šrámka).
Tam pouze v kanceláři při vyzvedávání lístečku uvedete, že papír je pro
ZŠ a MŠ Borek a nebudete chtít vyplatit peníze. Lísteček se jménem
dítěte pak odevzdáte třídní učitelce!
ŘŠ