"Výpis vysvědčení"

Vážení rodiče,
rád bych předešel Vašim dohadům a debatám, jestli nemáme něco špatně.
Jako každý rok, i letos si děti v pololetí přinášejí tzv. výpis z vysvědčení. Je to MŠMT doporučovaný postup, který školám šetří starosti a práci s poškozenými blankety, které se dříve vracely do školy.

Výpis obsahuje v podstatě ty stejné údaje, jako originální vysvědčení.
Novelizovaná vyhláška č. 3/2015 Sb. stanovuje v § 3 (Obsah a forma výpisů z vysvědčení) toto: "Ve výpisu z vysvědčení musí být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce. Výpis z vysvědčení se opatří vždy jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila."

Tímto předcházím dotazům, proč tam není úřední razítko nebo další podpisy. Výpis jsem vystavil já, a je tam tedy můj podpis. Takto - jak to máme my - je to správně,i když je možné, že jiné školy postupují stále jinak, a jakoby pro jistotu tam nějaké razítko dávají. Výpis však není ani tištěn na oficiálním blanketu a nemá povahu úřední listiny.
Závěrečné vysvědčení je pak samozřejmě tištěno na formuláři s vodotiskem, a je opatřeno kulatým razítkem. Zajímavostí pro Vás možná je, že se pak u data vydání vysvědčení objevuje stejné datum za 1. i za 2. pololetí (třeba 30.6....). Už i na minulém vysvědčení Vašich dětí to můžete vidět. Opět je to tak správně! V pololetí je vydán výpis, a ten má své datum. Ale vysvědčení za obě pololetí má datum posledního dne školního roku!

Děkuji za pochopení,
Cvach (ŘŠ)