Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – Comenia Script

Jako ředitel školy velmi dbám na průběžné vzdělávání všech pedagogických zaměstnanců. Kromě individuálních školení a kurzů, které učitelky navštěvují mimo školu, se rovněž snažíme vždy jednou nebo dvakrát za školní rok uspořádat zajímavý seminář i na půdě školy.  Dne 7.11. 2019 jsme proto ve škole opět organizovali zajímavý kurz, kterým se uskutečňuje DVPP. Učitelé se, podobně jako třeba lékaři, stále průběžně vzdělávají. Tentokráte jsme se zaměřili na oblast didaktiky prvopočátečního psaní. Kurz byl přístupný i pro pedagogy z jiných škol (Kubatova, Boršov, Hosín). Za naši školu se kurzu účastnili všichni učitelé ZŠ, včetně ředitele, dále vedoucí učitelka MŠ, psycholožka a asistentka pedagoga. Tématem bylo písmo Comenia Script a způsob výuky tohoto písma. Problematikou výuky psaní touto metodou nás provedla Mgr. Jana Valentová, která se metodě věnuje dlouhodobě, a byla u jejího zrodu i pilotáže. Učitelky celé odpoledne získávaly teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro výuku tohoto písma. Součástí kurzu byl i závěrečný test a následné vydání certifikátu. Zařazení této výukové metody (tedy učit psát žáky tímto písmem) umožňuje školská legislativa, a na mnoha školách se již toto písmo Comenia Script úspěšně využívá. My jsme tuto metodu začlenili do našeho ŠVP jako alternativu výuky psaní (vysvětleno podrobněji v ŠVP – dodatek č.3). O kurz byl velký zájem, celkem se vzdělávalo 20 pedagogů. Průběh tohoto semináře považuji za velmi zdařilý. Všichni pedagogové ocenili nejen obsah kurzu, ale i erudovaný přístup lektorky. Všichni jsme se shodli na tom, že pro nás byla tato vzdělávací akce velkým přínosem.

Cvach (ŘŠ)