Bezpečnost dětí v silničním provozu

Vážení rodiče,

moc Vás prosíme, abyste na své potomky působili v souladu s pravidly, která se jim snažíme vštěpovat nejen v rámci dopravní výchovy, ale vůbec v rámci našeho školního výchovného působení.

Učíme žáky se chovat v silničním provozu tak, jak se má.

  • Při každém přesunu dětem říkáme, po jaké straně ulice - když tam není chodník - se chodí.
  • Žáci vědí, že vlevo, když jdou sami nebo max. ve třech!
  • Vědí, že vpravo, když je jich 4 a více – tedy útvar!
  • Učíme je, že před přechodem se musí vždy zastavit a vždy se rozhlédnout – vlevo, pak vpravo, pak znovu vlevo, a teprve pak vstoupit!
  • Učíme je, že na kole musí mít přilbu!
  • Vysvětlujeme jim, kam s kolem či koloběžkou mohou a kam ne!
  • Učíme je, aby se při přecházení nebo při jakémkoli pohybu po chodníku či silnici plně soustředili!

Přesto se my pedagogové při pohybu po Borku často setkáváme s chováním některých žáků, které je se silničními pravidly v nebezpečném rozporu!

Mrzí nás pak, že naše úsilí jde vniveč a máme o bezpečí dětí obavu, i když by nás to vůbec mimo školu nemuselo trápit.

Nejvíce nás ale udivuje, že některým rodičům je to jedno. Nebezpečí nehody – střet s autem, chodcem či jiným účastníkem silničního provozu - je poměrně vysoké.

Děti hřeší na to, že na Borku u školy skoro nic nejezdí. Ale po 5. třídě se budou pohybovat v krajském městě. Pokud si nezafixují pravidla bezpečného pohybu v provozu, budete hlavně Vy rodiče trnout, co se může stát.

  • Běžně vídáme děti jezdit na kole bez přilby, většinou je to po cestě z kopce dolů na chodníku u hlavní silnice nebo naopak na ulici ke škole.
  • Běžně vídáme vozit spolužáky či sourozence na nebrzděných a poměrně těžko ovladatelných koloběžkách – opět většinou po silnici směrem dolů ke škole.

Rád bych moc poděkoval těm rodičům, kteří dohlížejí na jednání svých dětí a ev. reagují na nevhodné projevy. Svou důsledností tak pomáhají výchovnému působení školy a my si toho ceníme. Věřte, že pouze společným důsledným působením dosáhneme toho, aby Vaše děti byly samostatné a dovedly se pohybovat bezpečně. Děláme to všichni společně pro „naše děti“, aby byly vzdělané a aby se nestalo nějaké neštěstí.

Moc Vám děkujeme za pochopení!

Za vedení ZŠ a MŠ Borek - Mgr. Radek Cvach (ředitel)