Organizace posledního dne školního roku 2018/2019 a prvního dne školního roku 2019/2020 + provoz MŠ o prázdninách

Poslední den školy: pátek 28.6. 2019

8,00 – 8,45 Ve třídách – hodnocení a vydání vysvědčení
8,45 – 8,55 Řazení tříd před školou
9,00 – 9,30 Slavnostní ceremoniál zakončení školního roku (projevy p. starosty a p. ředitele, pasování budoucích páťáků a loučení se současnými páťáky)
Cca v 10,00 Oběd

Školní družina bude otevřena do 14,00 h.

Žádáme rodiče, aby dětem na poslední den školy napsali lísteček s pokyny pro třídní učitelku či vychovatelku, kdy a jak mohou odcházet domů.

První den školy: pondělí 2.9. 2019

Ranní družina bude v provozu od 7,30
8,00 – 8,20 Slavnostní zahájení nového školního roku (projevy, zpěv, ceremoniál uvedení prvňáčků do školy)
8,20 – 8,45 Ve třídách
Cca v 10,00 Oběd

Odpolední družina do 16,00

Provoz MŠ v červenci: 1.7. – 4.7. a 8.7. – 12.7. 2019
MŠ uzavřena v období: od 15.7. do 23.8. 2019
Provoz MŠ v srpnu: od 26.8. 2019