Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás požádat o úhradu zájmových kroužků, které Vaše dítě navštěvuje a to do 31. 10. 2023 přímo vedoucímu zájmového kroužku, pokud jste tak již neučinili.

Děkujeme Vám za spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Borek