Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

rádi bychom Vás pozvali na informativní schůzku zákonných zástupců žáků 1. a 2. třídy, která se uskuteční dne 30. 8. 2023 od 17 hodin v areálu základní školy. Na schůzce všichni obdrží veškeré informace o průběhu nového školního roku 2023/24, seznam doporučených pomůcek a potřeb pro výuku a seznámí se s novými učitelkami jednotlivých ročníků, Mgr. Petrou Červenou a Mgr. Irenou Pilečkovou, a taktéž s Mgr. Michaelou Čermákovou Šímovou, ředitelkou školy. Velmi se těšíme na společné setkání.

S úctou a přáním příjemného dne