Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

OD STŘEDY 22.2. AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDOU PROBÍHAT PŘED VCHODEM MŠ DO TŘÍDY KOŤÁTEK VÝKOPOVÉ PRÁCE A TENTO VCHOD BUDE UZAVŘEN.

DO KOŤÁTEK BUDE OTEVŘEN VCHOD PŘES SPOJOVACÍ HALU – MEZI PAVILONEM BERUŠEK A KOŤÁTEK.

HNED ZA VSTUPNÍ BRANKOU ZAHNETE DOLEVA A PŮJDETE OKOLO TŘÍDY BERUŠEK - SMĚREM KE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ. NA KONCI BERUŠEK ZAHNETE DOPRAVA (KOLEM DELŠÍ STĚNY BERUŠEK) A CHODNÍK VÁS DOVEDE KE DVEŘÍM VE SPOJOVACÍ CHODBĚ.

(DĚTI BY MĚLY CESTIČKU ZNÁT☺ - STÁLE OKOLO BERUŠEK)

ŘŠ a zástupce ředitele pro MŠ