Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Vážení rodiče,

připomínám Vám, že podobně, jako každý školní rok, dostanou žáci ZŠ za 1. pololetí školního roku 2022/2023 pouze výpis vysvědčení.

Z hlediska legislativy je toto doporučené řešení. Předcházíme tak případným ztrátám a pomačkání dokumentu. Výpis se do školy nevrací! V závěru školního roku dostanou žáci vysvědčení za obě pololetí.

Výpisy vysvědčení budou třídními učitelkami předány žákům ve třídách v úterý 31.1. 2023

Současně připomínám, že v pátek 3.2. 2023 jsou v ZŠ pololetní prázdniny dle organizace školního roku MŠMT. Na webu školy je toto zveřejněno v sekci „základní škola“ už od letních prázdnin: https://www.zsborek.cz/index.php/zakladni-skola .

Pro složku MŠ pololetní prázdniny neplatí.

ŘŠ