Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit, že jsem v dostatečném předstihu oznámil zřizovateli školy své rozhodnutí vzdát se funkce ředitele ZŠ a MŠ Borek ke dni 31.1. 2023, tedy k pololetí!

Učinil jsem tak z vlastního rozhodnutí a po dlouhé a zralé úvaze.

Všem svým spolupracovníkům a také OÚ v čele s panem starostou děkuji za roky velmi dobré spolupráce!

Rovněž děkuji za spolupráci a podporu všem těm rodičům, kteří byli škole po dobu mého vedení nakloněni!

Administrativně školu nyní postupně předávám pověřené osobě – Mgr. L. Uhlířové, která bude školu řídit do doby, než z výběrového řízení na jaře vzejde nový ředitel či ředitelka.

Vašim dětem budou ještě v pololetí mnou normálně předány pololetní výpisy vysvědčení a rovněž vytisknu a připravím všechny  přihlášky na gymnázia, pokud je dostanu včas během měsíce ledna.

Školu jsem vedl skoro 11 let a byla to pro mne velmi zajímavá životní etapa.

Podrobněji si hodnocení mého působení ve škole můžete přečíst zde.

Děkuji Vám za pochopení a přeji naší škole jen vše nejlepší!

Mgr. Radek Cvach