Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali o dvou zajímavých aktivitách, které škola ještě do Vánoc se žáky zrealizuje. 

První aktivita se týká žáků 5. třídy a uskuteční se v pondělí 19.12. Půjde o on-line setkání přes ZOOM s naší partnerskou školou v Arbesbachu. Akce potrvá zhruba od 9.00-11.00 a hlavní náplní, kromě pozdravů, budou fyzikální a jiné pokusy. Věříme, že se vše podaří, spojení bude fungovat a žáci i učitele na obou stranách se dobře uvidí i uslyší. 

Druhou aktivitou, která už je určena pro všechny žáky, a dokonce i pro předškoláky z MŠ, bude akce ve středu 21.12. ve velké družině. Půjde o „Hudebně jazykové dopoledne ve škole“. Jedná se o dva bloky hudebních a jazykových hrátek, ve kterých vystoupí spousta šikovných žáků a žákyň. Představí zde své hudební a jazykové schopnosti, znalosti a dovednosti. Vnímáme tuto aktivitu jako jakýsi protipól k různým sportovním a tvořivým aktivitám, které už jsme absolvovali. Nyní se ostatním dětem tedy představí šikovní žáci z jiných oblastí, než je sport nebo výtvarná tvořivost. 

Věříme, že si žáci a učitelky společně užijí hezké chvíle! 

ŘŠ