Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Vážení rodiče,
pro maximální otevřenost, vstřícnost a lepší komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci jsme pro Vás vytvořili tištěný seznam kontaktů a také instrukci, jak postupovat v případě, že potřebujete ve škole něco řešit. Seznam instrukcí a kontaktů najdete zde.
Rádi bychom Vás ujistili, že vše najdete rovněž na webu školy (www.zsborek.cz).
Kontakty na jednotlivé učitele ZŠ, MŠ i vychovatele najdete v sekci „kontakty“ (horní lišta).
Kontakty na pracovníky „Školního poradenského pracoviště (ŠPP)“ najdete v sekci „Školní poradenské pracoviště“ (panel vlevo)
Kontakty na členy „školské rady“ najdete v sekci „Školská rada“ (panel vlevo). 
 
Stručná instrukce pro případ kontaktování školy ze strany zákonných zástupců
  • Nejprve vždy kontaktujte třídní učitelku – ta by Vám měla zajistit příjem Vašeho podnětu (přání, stížnost) a řešit ho s Vámi.
  • Pokud máte pocit, že jste se s třídním učitelkou nedohodli nebo není Váš podnět adekvátně řešen, obracíte se na další pracovníky školy – podle toho, jakého typu Váš podnět je. Nejčastěji na výchovného poradce, metodika prevence, případně na školního psychologa. Ti většinou iniciují schůzku i s panem ředitelem, pokud je to třeba.
  • Každopádně je vždy třeba si emailem nebo telefonicky předem domluvit schůzku.
Povaha práce pedagoga neumožňuje vždy řešit Vaši záležitost ihned bez předchozí domluvy. Většinou pedagog vyučuje nebo někde drží dohled a není možné, aby se Vám věnoval bez rizika zanedbání bezpečnosti ve výuce.
Děkujeme Vám za pochopení,
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)