Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Pondělí 14.11.  od 16,30 třídní schůzka rodičů 1. třídy
Úterý 15.11. - celý den sběrová akce papír
Úterý 15.11. od 16,00 třídní schůzky ve 2. a 3. třídě
Středa 16.11. - celý den sběrová akce papír
Středa 16.11. od 16,00 třídní schůzka 4. třídy
Středa 16.11. od 17,00 třídní schůzka 5. třídy  (zde bude p. ředitel vysvětlovat záležitosti ohledně přijímání na gymnázia a odchodem žáků na další školy)
Čtvrtek 17.11. - státní svátek - volný den
Pátek 18.11. - projektový den pro všechny žáky (ÚDiF - Úžasné divadlo fyziky)
ŘŠ