Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče, rád bych vás upozornil:

 

Intervence

Každé úterý ráno od 7,00 do 7,45 již probíhá hodina pedagogické intervence (Mgr. Eva Máčová). Ta je určena pro žáky, kterým je pedagogická intervence buď doporučena poradnou nebo školou nebo prostě máte zájem Vy, aby se jí dítě účastnilo.

 

Doučování

I v tomto roce bude pokračovat projekt „Doučování“, už však ne v každé třídě. V tomto školním roce bude vytvořena pouze jedna skupina, kterou povede Mgr. Miroslava Mačkalová. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 6. 10. 2022 a to vždy od 13,30 do 14,15

Pokud máte pocit, že by to vašemu dítěti prospělo, je možné, aby chodilo jak na ranní intervenci, tak na odpolední doučování. Je pouze třeba to nahlásit TU a domluvit se s výše uvedenými vyučujícími!

 

Kroužky

V týdnu od 12. 9. rovněž dostanete tabulku s nabídkou kroužků, které vždy zahajují na naší škole počátkem října. 

Pokud jde o samotný výběr kroužků, mějte na paměti, že školákovi by měl zbývat čas na přípravu do školy a nějaký neorganizovaný volný čas. Zvlášť pečlivě zvažujte volnočasové aktivity u prvňáčků – samotný vstup do školy je velká zátěž na dětskou psychiku. Podle zkušeností odborníků by dítě mělo mít jeden, max. dva kroužky. Rozhodně by mělo mít i neorganizovaný volný čas na volné hraní doma nebo třeba ve ŠD.

 

ŘŠ