Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Poprvé v mém životě žáka, studenta, učitele či ředitele (a že jsem těch začátků nebo závěrů školních nebo akademických roků zažil požehnaně), jsem se letošního zahájení školního roku nemohl osobně zúčastnit. Takže si dovedete představit, jak mi ve čtvrtek 1.9. ráno bylo.
Má obava však byla rozptýlena úžasnými lidmi v mém okolí!  Zahájení bylo výrazně jiné než jindy, ale rozhodně neméně zajímavé. 
Velký dík patří vedoucí vychovatelce a zbytku sboru (učitelkám i vychovatelkám)! Poděkování si zaslouží i nemocné kolegyně, které svým kolegyním vše k nástupu připravily. Velký dík si zaslouží i provozní zaměstnanci, kteří připravovali exteriéry i interiéry, neboť do poslední chvíle nebylo jasné, kde se bude vlastně zahájení konat.
Velký dík patří všem disciplinovaným rodičům. 
Velké poděkování si zaslouží pan starosta, který obešel všechny třídy a pozdravil se se všemi žáky (včetně předání dárků a sladkostí).
Já jsem byl moc rád, že jsem mohl přednést první online projev k rodičům prvňáčků a k samotným novým žáčkům právě díky technice určené k distanční výuce. 
Moc mě potěšilo, že kolegyně, které to ve škole v současné situaci drží v chodu, vymyslely shromáždění se zpěvem a pomohly tak prvňáčkům se nadechnout opravdové školní atmosféry.
Všem Vám děkuji!
ŘŠ