Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,

moc jsme se těšili na klasické zahájení školního roku s Vámi a Vašimi dětmi na náměstíčku školy, včetně přivítání prvňáčků!

Bohužel, ke komplikacím s asfaltováním, s dopravou a s parkováním se přidaly ještě zdravotní komplikace velké části sboru ZŠ.

Dnes, 29.8. 2022, se ukázalo, že ředitel a třídní učitelky 1., 3. a 5. třídy jsou covid pozitivní. Je to pro nás velká komplikace. Mrzí nás to o to více, že jsme všechny náležitosti k zahájení školního roku připravovali dříve než obvykle.

V tuto chvíli sice nejsou v ČR vyhlášena žádná hyg. opatření, a tedy na covid se nahlíží jako na běžnou nemoc, nicméně si nedovedeme představit, že bychom ohrozili děti.

Jak tedy bude první den a další dny vypadat?

  • Vzhledem k absenci pedagogů, kteří vždy organizovali zahajovací ceremoniál, nebude tedy tradiční ceremoniál na náměstíčku školy!
  • Zahájení bude v jednotlivých třídách!
  • Žáci 1. třídy i s rodiči se dostaví do 1. patra přímo do učebny 1. třídy.
  • Žáci ostatních tříd se 1. den školy rovněž dostaví do svých tříd.
  • Slavnostního zahájení ve třídách se zúčastní pan starosta Novák, který každou třídu na okamžik navštíví a se žáky se pozdraví!

V tuto chvíli není zřejmé, jak dlouho budou dotyční pedagogové chybět. V zasažených třídách budou zastupovat vychovatelky takto:

První třída – čtvrtek i pátek, ev. další dny – Mgr. Uhlířová

Třetí třída – čtvrtek i pátek, ev. další dny – Bc. Matoušková

Pátá třída – čtvrtek i pátek,  ev. další dny – Mgr. Máčová E.

  • V pátek 2.9. bude výuka ve 3. a 5. třídě pouze do 4. vyučovací hodiny, aby pak vychovatelky mohly zajistit chod ŠD!
  • Podobné opatření bychom realizovali i v týdnu od 5.9., pokud by se stav TU nezlepšil. Zde ale věříme, že to nezasáhne celý týden.
  • Věřím, že situaci takto zvládneme! V žádném případě jsme nechtěli posouvat zahájení školního roku, neb si uvědomujeme, že by to pro Vás byla velká komplikace.
  • Každopádně sledujte školní web a emaily, může docházet k dílčím úpravám režimu a organizace.

Děkujeme moc za pochopení!

Mgr. Radek Cvach (ŘŠ)