Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,

podle pokynů stavební firmy a instrukcí OÚ Borek, které jsme obdrželi 15.8. 2022 odpoledne,

bude ve dnech od 29.8.2022 do 2.9.2022 probíhat pokládka živičného povrchu v ulici U Školky a v ulici Družstevní.

Z výše uvedené informace vyplývají tyto technické a bezpečnostní pokyny:

  • Pohyb vozidel před školou a v jejím okolí bude velmi omezený.
  • Je tedy nutno počítat s tím, že parkování a průjezd u školy nebude možný.
  • Využijte parkoviště u restaurace v ul. Pražská, nebo u OÚ. Ideální je příchod pěšky.
  • Při pohybu pěšmo před a v okolí školy prosím dbejte zvýšené opatrnosti!

V případě deště nebude možno z výše uvedených technických důvodů přesunout ceremoniál do malé tělocvičny.

  • V takovém případě by všichni žáci 2. – 5. třídy byli přijati svými třídními učitelkami ve třídách.
  • Žáci 1. třídy by se dostavili i se svými rodiči do učebny 1. třídy a byli by uvítáni panem starostou a ředitelem školy a představeni paní učitelce třídní!

ŘŠ