Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

  • Družina (pokud potřebujete): od 7,30
  • Příchod žáků 2. až 5. třídy do školy, pokud nejdou do družiny: 7,40 – 7,50 – jdete bez přezouvání rovnou do svých tříd!
  • Příchod žáků 1. třídy (včetně jejich rodičů) ke škole: 7,50 – čekáte na náměstíčku školy

 

V případě deště (ale pršet by nemělo):

  • Vzhledem ke stavebním úpravám a asfaltování nelze využít malou tělocvičnu!
  • Žáci 2. až 5. třídy půjdou v případě deště rovnou do tříd!
  • Žáci 1. třídy jdou v případě deště s rodiči také do třídy a ceremoniál by byl ve třídě!

 

Zahájení ceremoniálu „Zahájení nového školního roku“: předpokládáme v 8,00 (buď náměstíčko nebo zahrada MŠ, v nouzi učebny tříd)

 

  • 9,00 – 9,45 žáci ve třídách s TU (v případě deště už od 8,00)
  • Oběd: kolem 10,00
  • Pak žáci, které si vyzvednou rodiče, či budou mít lísteček o samostatném odchodu, budou odcházet.
  • Ostatní budou ve ŠD, ta je první den do 16,00

 

ŘŠ