Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

  • Od 8,00 bude ve všech třídách probíhat závěrečné hodnocení a vydávání vysvědčeních.
  • Od 8,45 se budou třídy řadit na náměstíčku školy (včetně přihlížejících rodičů). ***
  • Od 9,00 bude zahájen slavnostní ceremoniál (pozdravy ředitele školy a starosty obce, křest publikace, pasování budoucích páťáků, a rozlučka se současnými žáky 5. ročníku).
  • Předpokládaný závěr ceremoniálu je mezi 9,45 až 10,00
  • Od 10,00 bude vydáván oběd! Bude polévka a bageta (tu si lze vzít i dříve, pokud tu nebudete na ceremoniál).
  • Žáci, kteří čekají na oběd jsou v péči třídních učitelek. Po obědě si je přebírají vychovatelky!
  • ŠD bude otevřena od oběda do 14,00!
 *** Vážení rodiče,
pokud si budete chtít vyzvednout dítě z 1.,2. nebo ze 3. třídy hned po vydání vysvědčení (cca v 8,45), a nebude tu čekat na oběd, nemusíte se účastnit slavnostního ceremoniálu. Jen to oznámíte třídní učitelce! Samotný ceremoniál je určen hlavně žákům 4. a 5. třídy. Ceremoniálu se ale zúčastní ti žáci, kteří čekají na oběd!