Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,
dne 14.6. 2022 jsem rozhodl o přijetí těch žáků do ŠD, jejichž zákonní zástupci podali do 13.6. 2022 řádnou žádost k přijetí na další školní rok.
Seznam přijatých je k dispozici u vedoucí vychovatelky a u ředitele školy.
Kapacita ŠD není naplněna, lze tedy dobírat další účastníky (viz. podrobná informace).
ŘŠ