Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

  • Připomínáme těm rodičům, kteří tak ještě neučinili.
  • Možno poslat fyzicky po žákovi vedoucí vychovatelce Mgr. Uhlířové nebo zaslat podepsané a oskenované na její email.
  • Podrobné informace k přihlášení dítěte do ŠD na školní rok 2022/2023 a formulář přihlášky najdete v příspěvku zde níže na webu ze dne 6.5. 2022.
  • Přihláška se vyplňuje a aktualizuje každý rok, teprve podle počtu uchazečů pak může ředitel školy určit, kolik otevře oddělení, ev. kolik bude potřebovat zaměstnanců.
  • Rozhodnutí o přijetí účastníka ŠD bude zveřejněno po uzavření sběru přihlášek, tedy po 13.6. 2022.

Děkuji za pochopení.

ŘŠ