Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

1.6. Den dětí v ZŠ

  • I. a II. třída speciální program na zahradě (pouť) + beseda se spisovatelem dobrodružné a detektivní literatury pro děti a mládež (1. blok)
  • III., IV. a V. třída turnaj ve vybíjené na hřišti
  • ŠD odpoledne - + beseda se spisovatelem dobrodružné a detektivní literatury pro děti a mládež (2. blok)

9.6. Tradiční derby ve vybíjené s Hrdějovicemi (3. – 5. třída)

15.6. Tradiční fotbalový turnaj malých škol (výběr dětí ze všech tříd)

 

V týdnu od 6.6. do 10.6.  konzultace a schůzky s rodiči dle pokynů jedn. třídních učitelek:

6.6. II. ročník

7.6. I. a IV. ročník

8.6. V. ročník

10.6. III. ročník

 

ŘŠ