Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,
během měsíce května budou postupně ukončovány kroužky, které vedou paní učitelky. Současně budou na přelomu května a června ukončovány i ostatní externí kroužky. O termínech posledních schůzek budete informováni jednak vedoucími kroužků a také na dveřích školy, kde je sekce „Kroužky“
Je tomu tak v každém školním roce, že kroužky začínají zpravidla na přelomu září a října, a končí na přelomu května a června.
Současně Vám oznamuji, že od 1.6. 2022 bude na pozici vedoucí vychovatelky působit paní Mgr. L. Uhlířová.  Dosavadní vedoucí vychovatelka odchází na MD.
ŘŠ