Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Možno poslat fyzicky po žákovi vedoucí vychovatelce Mgr. Uhlířové nebo zaslat podepsané a oskenované na její email.
Rodiče budoucích prvňáků odevzdají přihlášku na schůzce v úterý 24.5. od 16,30 na zahradě ZŠ!
ŘŠ