Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

V úterý 17.5. 2022 cca od 8,00 do 12,00 nepoteče voda v celé ulici U Školky voda.

Cisterna bude na parkovišti školy, mohou ji využít i občané v ulici.

ŘŠ