Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,
připomínám, že Vám na webu školy v sekci „Tábory – nabídka“ (levý zelený panel) umisťujeme nabídky táborů na letní prázdniny.
Tyto nabídky již nelepíme na skleněné dveře školy.
Pokud dostaneme k táborům i letáčky, jsou tyto na stolku u skleněných vchodových dveří!

ŘŠ