Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Přejeme všem rodičům, prarodičům, i všem žákům a dětem, krásné Velikonoce.  
Pokuste se je prožít v co největší pohodě se svými nejmilejšími, a užijte si snad krásného jarního počasí.
Velikonoční vajíčka
Za všechny zaměstnance přeje
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)