Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na to, že oběd si můžete vyzvednout s sebou domů pouze první den nepřítomnosti dítěte (nemoc, lékař, nevolnost, apod.), nebo v případě distanční výuky Vašeho dítěte.

Pokud je žák v prezenční výuce, musí se stravovat ve školní jídelně (Vyhláška 107/2005 Sb.)!

ŘŠ