Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,

na základě dotazování třídních učitelek směrem k Vám bude tedy provoz ve středu 19.5. a v pátek 21.5.  v tomto režimu:

  • 1., 2. a 5. třída budou ve škole na prezenční výuce. Prosíme Vás, abyste žáky vybavili vlhčenými ubrousky, a poučili je o hygieně ve ztížených podmínkách. Na WC budou přistavena vědra s vodou na zalévání toalet, ale zajistit, aby každý žák měl svůj lavor s vodou na umytí nelze. Proto jsou nutné ty ubrousky. Základní rezerva vlhčených ubrousků bude ve třídách u paní učitelek. A ve třídách i na toaletách je dezinfekce. 
  • Třídy 3. a 4. budou na distanční výuce! Zde moc děkujeme rodičům, že souhlasili s distanční výukou v těchto dnech. Škole to velmi pomůže k zajištění hygienicky únosné situace. 

Voda by měla být vždy odpojena od 8,00 do 12,00, ale realita může být jiná.

Děkujeme Vám za pochopení!

ŘŠ