Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče, 

v pondělí 17.5. bude zahájena výuka bez nutnosti střídání tříd. Základem je stále testování a nošení roušek. Nutné jsou časové posuny nástupu jednotlivých tříd k výuce, podobně jako tomu bylo na podzim. Vše najdete v odkazech níže! Prosím pečlivě prostudovat! Jsme ale moc rádi, že už můžeme být všichni společně ve škole!

Pro Vás jsou důležité pokyny zde.

Speciální rozvrh najdete: https://www.zsborek.cz/files/zs/rozvrhhodincovid.pdf

Plné znění "organizačního opatření" najdete zde

Škola nemůže brát zřetel, na případné kolize výuky s volnočasovými aktivitami Vašich dětí. 

ŘŠ