Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče žáků ZŠ, 

někteří z Vás se dotazovali, zda by v době přerušení dodávky vody ve dnech 19.5. a 21.5. mohla být distanční výuka. Na základě těchto Vašich dotazů jsem dal pokyn tř. učitelkám, aby zjistily zájem a možnosti rodičů nechat v tyto dny děti doma.  

Pokud budou všichni rodiče v konkrétní třídě souhlasit, že nechají své dítě v tyto dva dny doma na distanční výuce, bude možno realizovat dist. výuku v běžném rozsahu. Je pravdou, že by to výrazně usnadnilo provoz z hlediska hygieny. 

Pokud ale budou rodiče, kteří si to nepřejí, a my to naprosto chápeme, budou děti normálně ve škole. Může tedy nastat situace, kdy některá třída bude ve škole, a některá na distanční výuce.  

Jak dopadla anketa mezi Vámi, bude jasné ve čtvrtek, kdy také zpřesníme další informace k zahájení výuky bez rotace.

ŘŠ