Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Ředitel a všichni zaměstnanci školy přejí všem uchazečům z naší školy, aby zkoušky v tomto týdnu zvládli co nejlépe! 
Tak ať se Vám daří, držíme Vám palce!