Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení rodiče,

žádáme Vás o pečlivé nahlašování a odhlašování stravy.

  • Na prezenční týden je žák automaticky nahlášen, pokud se s vedoucí ŠJ nedomluvíte jinak.
  • Naopak v týdnu distanční výuky je odhlášen.
  • Pokud je zde žák ve zvláštním oddělení ŠD (v době, kdy má distanční výuku) pro děti rodičů z vybraných profesí, je nutné si stravu nahlásit u vedoucí ŠJ!
  • Připomínám, že i žáci na dist. výuce mají nárok na stravu, a mohou si, pokud jim přihlásíte stravu, vyzvednout oběd u zadního vchodu ŠJ (parkoviště) v určeném čase, do vlastních jídlonosičů.

Další informace poskytne vedoucí ŠJ, paní D. Vonešová (387 225 270)

 ŘŠ