Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení zákonní zástupci,

upozorňuji Vás na to, že od pondělí 12.4., přesně podle pokynů v „Organizačním opatření“, které najdete na webu ze dne 8.4. 2021, začalo fungovat zvláštní oddělení ŠD! V týdnu od 12.4. do 16.4. byli v oddělení 2 žáci.

Toto oddělení zajišťuje hlídání žáků i v době distanční výuky těm rodičům, které profesně vymezuje manuál MŠMT, a také Organizační opatření ředitele (dále jen OO). Zda patříte k vybrané skupině rodičů zjistíte právě v těchto dokumentech.

V OO je v bodě „Zajištění péče o zaměstnance vybraných profesí“ jasně popsán postup přihlášení dítěte do tohoto oddělení, doba provozu, požadavek na potvrzení zaměstnavatele a další. Pokud tuto službu využijete, je třeba si přihlásit i stravu, ta není v takovém případě přihlášena automaticky!

Využití služby musíte nahlásit řediteli školy min. den předem do 12,00h. A vždy je třeba jasně vymezit, zda ji využijete jen nárazově nebo pravidelně!

Zajišťování této povinnosti je pro nás v současné situaci personálně i organizačně velmi složité, proto Vás moc prosíme o dodržování výše uvedeného!

Prosím o pečlivé prostudování jak OO, tak Manuálu MŠMT.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)