Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

EduSTEM ATCZ220

Vážení zákonní zástupci,

zveřejnil jsem výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Najdete je v sekci „Informace a formuláře“ – „Zápis do 1. třídy“, a rovněž na hlavních dveřích školy nebo ve vitrínce na vrátkách školy.

ŘŠ