Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Projekt ZŠ a MŠ Borek _Jak I.

Historie MŠ

3.9. 1978
- zahájení provozu MŠ
- 3 pavilony: 1. třída, 2. třída, hospodářský pavilon

1.9. 1991
- původní stavba, na pokyn OÚ ukončily do MŠ docházku děti z okolních obcí
- MŠ jednotřídní
- ze 2. třídy MŠ - 1. třída MŠ
- hospodářský pavilon beze změn

červenec, srpen 1993
- 1. přístavba - na místě bazénu přistavěn čtvrtý, přízemní pavilon

1.9.1993
- MŠ - 1 třída celodenní
- 1 třída polodenní ( dopoledne v nové přístavbě - družiny pouze výchovné práce s předškoláky - šatna, obědy, spánek vše v 1. třídě MŠ )

září 1994
- pavilon družiny zhodnocen OHS jako nevyhovující pro provoz MŠ - vypsání konkurzu na nové řešení přístavby

šk. rok 1994/95
- MŠ jednotřídní s výjimkou počtu dětí nad kapacitu

červen 1995 ÷ listopad 1995
2.přístavba:
- nad 1. třídou MŠ nástavba
- bývalá spojovací chodba rozšířena na halu
- přístavba jídelna
- MŠ přišla o letní sklady - náhradou postavena dřevěná montovaná chata na školní zahradě
v době přístavby provoz MŠ v pavilonu ZŠ z r. 1993

září 1995
- MŠ dvě třídy
- 1. třída celodenní (2 učitelky)
- 2. třída 8.00 - 14.00 (1 učitelka)

od listopadu 1995 MŠ v původních prostorách z r. 1978

od září 1996 naplněny obě třídy MŠ - nástup čtvrté učitelky

léto 2003 - 3. přístavba
od září 2003 MŠ 3 třídy:
- 2 třídy celodenní
- 1 třída polodenní německá - nástup páté učitelky

Historie ZŠ

Prvním rokem v historii výuky povinné školní docházky byl školní rok 1991/1992. Tehdejší zakladatelka, ředitelka a učitelka v jedné osobě (Mgr. Maršíková) zahájila s 11 dětmi v jedné třídě. V dalším školní roce 92/93 už bylo dětí 20 a ve školním roce 1993/1994 už bylo nutno vytvořit dvě třídy. Žáků bylo 25, pohromadě se učili prvňáci a druháci a samostatně třeťáci. Výuku už tedy zajišťovaly dvě vyučující. Ve školním roce 1994/1995 už škola měla 39 žáků – tedy dvě třídy, 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník. V letech 1995/1996 byly přistavěny prostory s dnešní ředitelnou. Od školního roku 96/97 už má škola 4 třídy a 62 žáků. 1. – 3. třída jsou už samostatné, spojeni jsou žáci čtvrtého a pátého ročníku. V tomto školním roce také vychází první číslo našeho školního časopisu Inkoust. Počet žáků stále narůstá, kopíruje výstavbu na Borku i okolí. Ve šk. roce 98/99 je škola těsně pod hranicí stovky – má 95 žáků. Začíná také tradice pobytů na horách s lyžováním. Na přelomu tisíciletí (1999/2000) je do školy zaveden internet. Ve školním roce 2000/2001 škola slaví 10 let existence, má 99 žáků a je již plně organizována, tedy každý ročník je vyučován samostatně ve své třídě. V tomto roce nás navštívil také ministr školství. Počet žáků v dalších letech kolísá, v roce 02/03 máme 76 žáků, v roce 03/04 je to 84 žáků. V tomto školní roce také končí po 13 letech ve funkci první paní ředitelka. Pro rok 2004/2005 nastupuje na její místo Mgr. J. Zibura. Škola má 83 dětí a spouští tradici organizování pěveckých soutěží Borecký hlásek. Té se účastní pěvecké talenty z partnerských malých škol. Ve školním roce 2006/2007 je poprvé organizován fotbalový turnaj o pohár starosty Borku. Ten je také míněn jako soutěž žákovských týmů z malých škol. Obě soutěže pořádané naší školou přetrvaly a jsou v oblibě do dnes. V roce 2008/2009 jede naše škola poprvé na zkušenou do partnerské školy v Arbesbachu a začíná partnerství s místní školou. Ve školním roce 2011/2012 slaví škola 20. narozeniny a má 96 žáků. Školní rok 2012/2013 je ve znamení další změny na pozici ředitele školy. Nastupuje Mgr. Cvach a škola v té době už má 102 žáků. Vzhledem k další vlně výstavby na Borku reaguje pan ředitel navyšováním kapacity školy. Ta byla 106 žáků. Po navýšení činí 120 žáků. Je to v podstatě mezní hodnota, pokud by se chtělo zvyšovat dále, znamenalo by to již další přístavbu. V tu dobu iniciuje ředitel školy podepsání smlouvy o spádovosti s Magistrátem města ČB. Pan starosta toto akceptuje. Pro žáky s trvalým bydlištěm na Borku, kteří odcházejí po 5. třídě do města, tak byla zajištěna jistota přijetí na spádovou školu. Tou se stala ZŠ Nerudova.

Škola se velmi aktivně zapojuje i do života obce, děti vystupují při různých příležitostech (Vánoce, besídky, u seniorů apod.). Ve školním roce 2014/2015 jsme ve škole uvítali mistryni světa v atletice Zuzanu Hejnovou. Ve školním roce 2015/2016 byl náš časopis Inkoust vyhodnocen jako druhý nejlepší v republice ve své kategorii. Škola se účastní všech soutěží tzv. malých škol a sama dvě soutěže pořádá (zpěv a fotbal). Účastníme se pravidelně i mnohých dalších akcí jako jsou: dopravní soutěže, šachové turnaje, turnaje v t-ballu, matematické soutěže a další.

Z malé školičky se tak v průběhu let stala dnes asi největší z tzv. malých škol. Ve školním roce 2017/2018 již máme 112 dětí a přijímáme v podstatě už jen děti s trvalým bydlištěm na Borku.

Celkově tvoří ZŠ a MŠ Borek 5 tříd ZŠ, 3 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD a školní jídelna. Ve škole pracuje v současnosti 6 učitelek MŠ, 5 učitelek ZŠ, tři vychovatelky a asistent pedagoga. Provoz ŠJ zajištují 4 zaměstnanci, vaříme cca 200 obědů denně. V provozu školy jsou ještě další lidé (školnice, uklízečky, údržbář).