Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Provoz ŠD

6,00 ÷ 16,30

Oddělení:

I. oddělení HVĚZDIČKY - (dveře č. 212) - Mgr. Petra Horváth - hlavní vychovatelka

II. oddělení KOUMÁCI - (dveře č. 204) - Mgr. Lenka Uhlířová, Bc. Nikola Bláhová 

III. oddělení SMAJLÍCI - (dveře č. 205) - Bc. Romana Matoušková