Jsme zapojeni do těchto projektů:

Jsme zapojeni do projektu BIG ATCZ5, přeshraniční spolupráce

Projekt Interreg Rakousko-Česká Republika

Projekt podpora rozvoje edukačního prostředí školy

Projekt Mléko do škol

Vážení rodiče a žáci, čtenáři naší online kroniky!
Dokázali jsme  "přetavit" naši online kroniku do knižní podoby.
Tištěná publikace se v některých bodech od internetové podoby dost výrazně liší.
Knížku automaticky vždy dostanou odcházející žáci 5. ročníku za podmínky, že tu v jubilejním roce 2020/2021 chodili do školy, a to až do vyčerpání zásob.
Publikaci si případní zájemci z řad veřejnosti mohou zakoupit u ŘŠ za symbolický poplatek 100,- Kč., případně za stejnou cenu na OÚ.
Pevně věřím, že nad knížkou prožijete hezké chvíle.
ŘŠ
 

Dvanáctá kapitola (Jubilejní třicátý rok - celý rok s Covidem, distanční výuka dominuje - 2020/2021)

Jedenáctá kapitola (První pololetí je tradiční, to druhé……začátky s Covidem - 2019/2020)

Desátá kapitola (Rok „před…“, školní rok pod drobnohledem - 2018/2019)

Devátá kapitola (Obnovujeme tradici školních akademií, úspěch školního časopisu, testování znalostí žáků, řešíme nově šatny, loučíme se s několika kolegyněmi – 2016 až 2018)

Osmá kapitola (výpravy do podzemí, besedujeme s mistryní světa, dvakrát za sebou vyhráváme fotbalový turnaj, nová tělocvična a keramická dílna, máme spádovou školu – 2014 až 2016)

Sedmá kapitola (první dva školní roky nového pana ředitele, navyšování kapacity školy, inspekce nás „má ráda“, máme spoustu aktivit – 2012 až 2014)

Šestá kapitola (Významné změny ve vedení obce, 20. výročí existence základní školy, pan ředitel odchází – 2010 až 2012)

Pátá kapitola (ŠVP vstupuje do života, máme školní hymnu, nová přístavba, a jak se loučíme s páťáky – 2007 až 2010)

Čtvrtá kapitola (Nový pan ředitel, počátky ŠVP a zrod fotbalové tradice – 2004 až 2007)

Třetí kapitola (Začátek druhé dekády, právní subjektivita, stručná historie MŠ, a rozloučení s 1. paní ředitelkou – 2000 až 2004)

Druhá kapitola (Léta zrání – 1996 až 2000)

První kapitola (Od zrodu po ukotvení – léta 1991 až 1996)

Úvod