Jídelníček pro aktuální týden

 Pokud máte problém se zobrazením jídelníčku, klikněte zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOBROU CHUŤ!

Změna jídelníčku vyhrazena.
PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO pondělí, středa, pátek v kanceláři vedoucí ŠJ
Kuchařka: Jiráková Jana
Vedoucí ŠJ: Vonešová Dana

Seznam alergenů si můžete prohlédnout zde.

Stravování

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - vyhláška č. 107/2005 Sb.
-----------------------------------------------------------------------

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při ZŠ a MŠ Borek

CENY STRAVOVÁNÍ (od 1.9. 2020):

strávníci 3 ÷ 6 let 40 Kč strávníci 7 ÷ 10 let 42 Kč
přesnídávka 10 Kč   11 Kč
oběd 21 Kč   22 Kč
svačina 9 Kč   9 Kč

strávníci 7 ÷ 10 let   strávníci 11 ÷ 14 let  
oběd 27 Kč   28 Kč

PLACENÍ STRAVNÉHO
Upřednostňujeme placení bezhotovostní formou!!!

Pro Vás to znamená, že dáváte svolení k inkasu z Vašeho účtu ve prospěch našeho účtu č.: 51 – 8907540247/0100 (Komerční banka)

Je vhodné mít pro jistotu nastavený inkasní limit na částku:

U MŠ cca 1200,- Kč (inkasováno školné i stravné)
U ZŠ cca 1000,- Kč (inkasováno stravné a družina)

Pokud máte v zařízení více dětí (sourozenci), je vhodné mít svolení k inkasu nastavené na vícekrát v měsíci, protože pro každé dítě se inkasuje zvlášť, a pokud máte povoleno jen jedno svolení v měsíci či týdnu, nebude možno inkasovat vícekrát a budete vyzýváni k zaplacení v hotovosti!

Pokud potřebujete platit hotovostí – platí toto:

MŠ v hotovosti 1. středu, pátek v měsíci
ZŠ v hotovosti poslední týden v měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ (PO, ST, PÁ) do 10. dne v měsíci)

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ stravování do 12. hodiny:
- osobně
- telefonicky č. 387 225 270

NÁROK NA OBĚD PŘES ULICI - 1. den nepřítomnosti výdej v kuchyni od 11,45 do 12.30 hodin pouze do jídlonosičů.

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ MŠ zajišťujeme na třídách:
přesnídávka v 8,30 hod.
oběd v 11.15 hod.
svačina ve 14.00 hod.
ve školní jídelně

JÍDELNÍ LÍSTEK
je vyvěšen v šatnách dětí v MŠ
ve vchodu do jídelny
na internetu

NÁPOJE podáváme ke všem jídlům z placeného stravného.
PITNÝ REŽIM v MŠ po celou dobu pobytu dětí zajišťuje MŠ.
NENÍ DOVOLENO vnášet rodiči jídlo nebo nápoj ke konzumaci dítěte v MŠ. Pokud dítě nemůže některé druhy jídel, ovoce nebo nápojů ze zdravotních důvodů jíst, předejte prosím lékařské potvrzení v MŠ nebo vedoucí ŠJ.
OBĚDY se vydávají na stravenky.

vedoucí kuchařka: Jirásková Jana
vedoucí ŠJ: Vonešová Dana