Stravování v ZŠ

Vážení rodiče!

V týdnech prezenční výuky Vašeho dítěte, máte automaticky přihlášený oběd.

V případě, že budete někteří využívat výdej stravy v době distanční výuky, musíte si to operativně domluvit s vedoucí ŠJ. Připomínám, že tento výdej probíhá na parkovišti u ŠJ. A čas bude posunut na 12,30 – 13,30

Důvodem je, přednost má MŠ a žáci na prezenční výuce, a také, že ve ŠJ mohou sedět žáci pouze 2 u stolu. Čas na oběd se tak bude prodlužovat. Prosíme o trpělivost.

ŘŠ