Národní testování 3. a 5. třídy (SCIO)

Vážení rodiče žáků uvedených ročníků,

rád bych Vás informoval, že se škola přihlásila k národnímu testování od spol. SCIO. Jedná se o prestižní záležitost (i poměrně finančně nákladnou), která se však žákům bude jistě jako zkušenost hodit. Testy od SCIO jsou často využívány při přijímacích řízeních na SŠ i VŠ, a v České republice jsou považovány za jedny z nejprestižnějších. Testování bude probíhat v elektronické podobě v měsíci dubnu v rámci výuky (ať už prezenční nebo distanční), Vás to nijak nezatíží (ani finančně). Testy budou z ČJ, M, AJ a obecných studijních dovedností a klíčových kompetencí. U každého ročníku to bude trošku jiné. Výsledky testování obdrží žáci v písemné podobě. Škola naopak získá zpětnou vazbu o kvalitě dosavadní výuky (prezenční i distanční). Podobné testování jsme už několikrát absolvovali od ČŠI. Ze zkušenosti vím, že testy byly pro žáky zajímavé a podnětné.  

Testování je cíleně zaměřeno na tyto ročníky (výstupy v RVP ZV), ostatních tříd se týkat nebude.

 Mgr. R. Cvach (ŘŠ)