Leden 2021 ve škole - pokračující dist. výuka (DV), výhled návratu žáků, napsali o nás, ČŠI

Vážení rodiče,

i když se Vám může zdát, že se v ZŠ a MŠ Borek nic neděje, když je většina žáků doma na DV, není tomu tak. Dovolím si Vás tedy informovat, o událostech v lednu 2021.

Specifika provozu

Naše zařízení zahrnuje několik složek, a tedy v podstatě většina školy funguje, pouze tu nejsou žáci 3. – 5. třídy. Nesmírně složitý je provoz MŠ, kde děti nenosí roušky, a tak se nám stále vrací případy pozitivních nálezů, a s tím souvisejících karantén. Tam musí vždy jít celá třída (kromě dětí, které už byly pozitivní).

Naopak ve škole jsou dvě třídy (1. a 2.), kde jsou roušky povinné, a už jsme tedy, i v případě pozitivity žáka, nemuseli dát do karantény celou třídu. Rovněž režim ve ŠD je přísný, žáci se nemíchají. Současně jsme od 2. pololetí nabídli rodičům hlídání žáků už od 7 h ráno. Zatím to ale není příliš využíváno. 

Velmi výrazně by nám k zajištění provozu také napomohla větší disciplinovanost zákonných zástupců, jak při omezení shlukování se se svými dětmi, tak při jasném a včasném nahlašování výsledků testu.

Pokud jde o návrat žáků vyšších ročníků, zdá se, že do konce února to asi nebude. Nicméně pevně doufáme, že pokud to bude později, tak že pak už se nebude zavírat. Takto to MŠMT předesílá ve svých občasných vyjádřeních.

V současné době ředitel školy, mimo obvyklé povinnosti, připravil výpisy z vysvědčení pro všechny žáky, dále přihlášky a zápisové listy na gymnázia, a už rovněž elektronicky komunikuje s rodiči předškoláků s výhledem na dubnový zápis k povinné školní docházce.

Jistě jste také zaregistrovali přítomnost ČŠI na naší škole v posledním lednovém týdnu. Toto šetření bylo tematicky zaměřeno na kvalitu a koordinaci distanční výuky. Mám velikou radost, že dle slov paní inspektorky, která byla přítomna několika hodinám DV, máme naší DV postavenou velmi kvalitně, a to jak z metodického, tak i z organizačního a koordinačního hlediska.

V lednu o nás také psali v ČB deníku. Sken článku máte zde.

Pevně věřím, že s příchodem jara dojde i k „příchodu“ všech žáků do školy.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)