Karanténa – povinnost zák. zástupců informovat školu o změně zdrav. stavu (tam spadají i výsledky testů)

Vážení rodiče,

prosím, abyste dodržovali povinnost informovat školu (školku) o výsledcích testů na koronavirus.

 Pokud jste nebyli na testu

Dle KHS je sice možné karanténu ukončit bez testování, ale tato doba je pak prodloužena na 14 dní. Rozhodně není tímto paušalizované, že veškeré karantény se takto ukončují. Tato možnost je dána pro situaci, že kapacita odběrového místa je naplněna a v tom případě, pokud se dotyčný nemůže testovat do 10 dní, protože není volný termín, tak lze být doma 14 dní, a bez testu ukončit. Z epid. hlediska je ale důležité testování, proto také v mimořádném opatření je termín testování uveden. Určitě je také vhodné, aby rodina věděla, zda se dítě nakazilo či ne (kontakt s babi, dědou!). To je rovněž důležité pro školu. Např. i proto, že při příští karanténě dítě na test nemusí, pokud už bylo pozitivní a je v 90 denní lhůtě.

 Pokud jste byli na testu (což je odpovědné a škola děkuje)

Sdělení výsledku testu dítěte zákonnými zástupci škole vyplývá z níže uvedených zákonů. Mimo jiné proto, aby bylo možno ověřit termín vrácení se dítěte do zařízení, a případná ochranná 90 denní lhůta (v případě pozitivity) při případném dalším kontaktu s pozitivním jedincem!

 Legislativa

  1. Dle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 22, odst. 3,c, se jasně píše, volná citace…..že má zákonný zástupce povinnost informovat školu o změně zdr. způsobilosti či jakýchkoli dalších zdr…… , které ovlivňují výuku apod…A sdělení výsledků testu tam jednoznačně patří!
  2. Dle zákona 258/2000Sb (Zákon o ochraně veř. zdraví), § 69, odst. 1,b, se píše o omezeních a nařízeních v případě epidemie (ta je, plus k tomu je vyhlášen nouzový stav), včetně zákazu vstupu do školy, a škola má tedy dle tohoto zákona právo vyžadovat informace, které jasně určí, od kdy se dítě nebo žák může vrátit! Proto potřebujeme vědět datum testu!

 

Děkuji Vám za pochopení

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)