Výuka plavání na základní škole ve šk. roce 2020/2021, a výhled na další školní roky

Vážení rodiče,

v loňském školním roce neproběhla, díky epidemiologické situaci, povinná plavecká výuka, která je součástí tělesné výchovy. Vše nasvědčuje tomu, jak jsem věc konzultoval s plaveckou školou, že ani v tomto školním roce na jaře žáci výuku neabsolvují.

Naše škola organizovala v posledních letech plavecký výcvik vždy pro 1. a 2. třídu (dva cykly). Díky té současné situaci by ale došlo k tomu, že by dva ročníky úplně přišly o plavecký výcvik. To považuji za velmi nešťastné, neboť plavecká gramotnost je pro život člověka velmi důležitá, v krizové situaci může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Proto jsem rozhodl, že posuneme výuku plavání do 3. a 4. třídy. Tím se pokusíme zajistit, že Ti žáci, kterým výuka loni a letos vypadla, ji budou moci snad absolvovat. V nouzi alespoň jeden cyklus! Věc jsem konzultoval i s odborníkem na výuku plavání, a tento postup mi byl doporučen.

Pokud tedy v tomto školním roce nedojde k zázraku, což si myslím, že nedojde, tak v příštím školním roce pojedou plavat 3. a 4. třída, a bude tomu tak i v dalších letech.

Mgr. R. Cvach